Як можна внести дані за 1980–1983 роки по колгоспній трудовій книжці в загальний стаж?

Період роботи в колгоспі за даними трудової книжки колгоспника можна зарахувати до страхового стажу за умови, якщо в цій трудовій книжці зазначено за кожен рік встановлена норма мінімуму трудової участі в громадському господарстві та фактична кількість нарахованих трудоднів. Ці дані повинні бути завірені належним чином — навпроти запису за кожен рік повинні бути підпис та печатка.

Якщо записи внесені правильно, Пенсійний зараховує стаж без питань. Якщо ні — для підтвердження стажу роботи в колгоспі приймаються довідки, видані або правлінням колгоспу, або архівними установами.