Витяг з електронної трудової книжки заміняє трудову книжку при начисленні пенсії? Чи обов’язково мати оригінал паперової форми, де є весь стаж за життя до 42 років?

На сьогодні витяг з електронної трудової книжки не заміняє трудової книжки й при поданні заяви про призначення пенсії необхідно надати саме оригінал трудової книжки.