Для припинення трудового договору в разі смерті роботодавця потрібно звернутися в центр зайнятості

Відтепер у разі смерті роботодавця для розірвання трудового договору працівник має звернутися не до суду, а до центру зайнятості. Порядок припинення трудового договору в разі смерті роботодавця-фізичної особи чи набрання чинності рішення суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 14 жовтня.

Для розірвання трудового договору працівник має подати до найближчого центру зайнятості такі документи:

– заяву про припинення трудового договору з викладенням інформації про смерть роботодавця;
– копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або відповідне рішення суду (за наявності);
– копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової карти платника податків або паспорта громадянина України;
– інформацію про роботодавця;
– копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу;
– копію трудової книжки (за наявності).

Після подання відповідних документів центр зайнятості має повідомити про припинення дії трудового договору Пенсійний фонд та Державну податкову службу. Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви.

Протягом трьох робочих днів ПФУ має внести цю інформацію до реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Центр зайнятості на прохання працівника може додати запис до трудової книжки про припинення трудового договору.

Фото: news.dtkt.ua