У разі помилки в трудовій книжці потрібно звернутися до роботодавця

Трудова книжка — це основний документ, що підтверджує стаж роботи людини до 1 січня 2004 року, тому важливо, щоб записи в ній були зроблені правильно. Як нагадують у Пенсійному фонді, зокрема зазначені в трудовій книжці прізвище, ім’я та по батькові мають відповідати тим, які зазначені в паспорті.

У разі наявності розбіжностей, до трудової книжки потрібно внести зміни. Для цього потрібно звернутись до роботодавця за останнім місцем роботи з документом з правильними даними (паспортом, свідоцтвом про народження тощо).

Відповідно до законодавства, вносити зміни мають право:

– відділ кадрів;
– інший підрозділ установи, який здійснює оформлення працівників;
– особа, яка відповідно до посадової інструкції відповідає за ведення трудових книжок працівників.

Уповноважений однією рискою закреслює дані, внесені з помилкою, і записують правильні. Після цього на внутрішньому боці обкладинки трудової книжки зазначають документи, що є підставою для внесення зміни. Зміни завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженого органу і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

Фото: news.dtkt.ua