Страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві надають за певних умов

Страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, можуть отримати лише застраховані особи. Як нагадують у Пенсійному фонді, це передбачено статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до статті, під таке страхування підпадають:

– особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема, які є резидентами «Дія Сіті», у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб;
– обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;
– фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;
– здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, під час занять, коли вони набувають професійних навичок, у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
– діти до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років, які народилися з інвалідністю внаслідок заподіяння шкоди зародку через травмування жінки на виробництві або її професійного захворювання під час вагітності.

Окрім цього, члени особистого селянського господарства, які не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, можуть застрахуватися добровільно.

Фото: nvkvector.com