Чи можна в іншому регіоні отримати допомогу на поховання? І який термін її виплати?

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до будь-якого центру обслуговування громадян Пенсійного фонду на території України.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає:

– документ, що посвідчує особу заявника;
– заяву про виплату допомоги на поховання;
– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

Виплата допомоги на поховання проводиться органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача (особи, яка має право на отримання виплат у зв’язку із його смертю) в уповноваженому банку.

Якщо в одержувача відсутній поточний рахунок, такі виплати можуть проводитися органами Пенсійного фонду шляхом переказу коштів без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України. Зарахування коштів відбувається протягом кількох днів.