Запитання та відповіді

/ /

За наявності страхового стажу або 19 років 9 місяців або 20 років право на призначення пенсії за віком, навіть за умови наявності посвідчення 4 категорії, ви набудете після досягнення 65-річного віку.

/ /

Ви можете «докупити» стаж за попередні роки, незважаючи на час першого запису в трудовій. Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування може бути укладено:

1. Якщо особа досягла 16-річного віку.

 1. За періоди під час яких вона не перебувала в трудових відносинах та не була ФОПом.

Таким договором може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, при цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на 2. На сьогодні така сума становить 2948 грн. (1474 грн × 2).

/ /

Чинним законодавством України надання Пенсійним фондом  одноразової допомоги не передбачено.

/ /

Наразі ні. За таких умов право на призначення пенсії за віком настає після досягнення 63-річного віку.

/ /

Якщо виплачується офіційно мінімальна заробітна плата (6700 грн), то до стажу зараховується повний місяць. Оскільки для зарахування одного місяця страхового стажу необхідно, щоб був сплачений мінімальний внесок, який обчислюється від мінімальної заробітної плати.

За матеріалами прямої лінії з пенсійних питань

/ /

У вашому випадку для ухвалення рішення щодо продовження виплати пенсії потрібно надіслати відповідну заяву та пакет документів:

 • поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду;
 • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ в розділі «Заява на перерахунок пенсій» — «Продовження виплати» (при цьому заяву потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом).

Окрім заяви (у разі надсилання її звичайною поштою потрібно розрукувати та заповнити зразок), потрібно надати копії:

 • паспорта (у разі надання ID-картки додати витяг про місце реєстрації);
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально);
 • оригіналу документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (надає нотаріус).

/ /

Для того, щоб вам у майбутньому зробили перерахунок пенсії як пенсіонеру, який працює, необхідно відпрацювати два роки після призначення пенсії або щоб після призначення (перерахунку) пенсії пройшло не менше ніж два роки (якщо відпрацьовано менше ніж два роки).

За матеріалами прямої лінії з пенсійних питань

/ /

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, проводяться отримувачам за окремою програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду України на відповідну мету, коштом державного бюджету України на відповідний рік.

За матеріалами прямої лінії з пенсійних питань

/ /

Якщо родич помер на тимчасово окупованій території, державна реєстрація факту смерті проводиться органами ДРАЦС на підставі рішення суду. Для цього потрібно до будь-якого місцевого суду України подати заяву про встановлення факту смерті.

/ /

Працівники освіти можуть призначити пенсію за вислугу років за наявності стажу роботи на відповідних посадах не менше як:

 • 25 років — станом на 1 квітня 2015 року;
 • 25 років 6 місяців — станом на 1 січня 2016 року;
 • 26 років 6 місяців — станом на 11 жовтня 2017 року.

Така пенсія призначається незалежно від віку та за умови звільнення з роботи.

Разом із заявою про призначення пенсії за вислугу років надаються:

 • паспорт;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 • документи про стаж (трудова книжка, документ про період навчання на денній формі тощо).

/ /

Ні, не має. Пенсії за віком згідно із Законом України «Про державну службу» призначаються після досягнення 60-річного віку для жінок та 62-річного віку для чоловіків. Зниження пенсійного віку для призначення пенсій за нормами вказаного закону не передбачено.

/ /

Ні, наразі не має. Ваша дружина може вийти на пенсію після досягнення 55-річного віку за наявності загального страхового стажу не менше ніж 25 років та документів, які підтверджують пільговий характер роботи за списком № 2 не менше ніж 10 років.

/ /

Сервісні центри Пенсійного фонду України працюють за екстериторіальним принципом, тому ви можете звернутися для вирішення свого питання до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця реєстрації.

/ /

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг пенсіонерам, які працювали, зокрема, педагогічними або медичними працівниками у сільській місцевості й селищах міського типу надаються в разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році — 3760 грн).

Водночас, якщо дохід пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, можна звернутись за призначенням житлової субсидії.

/ /

Для вступників до магістратури з 8 травня розпочинається реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) (останній складається для вступу на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини»). Реєстрація триватиме до 31 травня включно. Уся інформація щодо вступу публікується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

/ /

За таких умов є право на чотири роки зниження пенсійного віку. При цьому страхового стажу необхідно теж на чотири роки менше, ніж вимагається для призначення пенсії за віком.

/ /

Виплата пенсії у зв'язку з втратою годувальника та виплата соціальної допомоги як особі з інвалідністю з дитинства при працевлаштуванні не призупиняється. Однак про працевлаштування і до Пенсійного фонду, і до управління соціального захисту населення необхідно повідомити.

/ /

Умови зниження пенсійного віку для тих, хто проживає в зоні посиленого радіологічного контролю, визначені статтею 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Право на зниження пенсійного віку мають зокрема, ті особи, які прожили або відпрацювали в цій зоні станом на 1 січня 1993 року не менше чотирьох років. При цьому, зниження пенсійного віку йде на 1 рік за кожні три роки проживання, але не більше п’яти років.

Для тих, хто проживав або працював в зоні посиленого радіологічного контролю в період з моменту аварії по 31 липня 1986 незалежно від часу проживання або періоду роботи в цей період, є 2 роки початкової величини зниження пенсійного віку, їм достатньо прожити або відпрацювати в цій зоні дев’ять років.

Якщо вказані вище умови не виконані, право на призначення пенсії за віком настане після досягнення 60-річного віку.

/ /

Статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено коло членів сімей загиблих військовослужбовців та інших осіб.

Відповідно до пункту 1 статті 10 чинність Закону зокрема поширюється:

 • на дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, які не мають (не мали) своїх сімей;
 • на дітей, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
 • на дітей, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Посвідчення члена сім’ї загиблого видаються органами соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина. Отже, для визначення права на отримання статусу члена сім'ї загиблого та відповідного посвідчення вам необхідно звернутись до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

/ /

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника в розмірі від 30 до 70 відсотків від заробітку (грошового забезпечення) залежно від обставин загибелі чи смерті годувальника. Водночас мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника за нормами вказаного закону не може бути меншим ніж два визначені законом розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — на сьогодні це 4186 грн (2093 грн × 2).пенсі

/ /

З 1 березня 2023 року збільшено показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується при обчисленні пенсій, призначених до 31.12.2017 року. Мінімальні розміри пенсійних виплат інвалідам війни з 1 березня не змінювались.

/ /

Соціальну допомогу призначають в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання. Водночас можна звернутись до органів Пенсійного фонду України для визначення права на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

/ /

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено, що визначення заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яким визначено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу після 1 липня 2000 року. Визначення заробітної плати для обчислення пенсії за останні роки чинним законодавством не передбачено.

/ /

Період роботи в колгоспі за даними трудової книжки колгоспника можна зарахувати до страхового стажу за умови, якщо в цій трудовій книжці зазначено за кожен рік встановлена норма мінімуму трудової участі в громадському господарстві та фактична кількість нарахованих трудоднів. Ці дані повинні бути завірені належним чином — навпроти запису за кожен рік повинні бути підпис та печатка.

Якщо записи внесені правильно, Пенсійний зараховує стаж без питань. Якщо ні — для підтвердження стажу роботи в колгоспі приймаються довідки, видані або правлінням колгоспу, або архівними установами.

/ /

У розділі «Мій страховий стаж» наявна інформація за періоди роботи, за які сплачено страхові внески після 01.01.2004 і обчислюється за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб.

/ /

При наявності страхового стажу 15 років право на призначення пенсії за віком настає після досягнення 65-річного віку.

Для зниження пенсії за віком немає підстав, адже необхідними умовами є проживання або робота до 1 січня 1993 року в четвертій зоні — не менше чотирьох років, а також наявність страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років (у випадку вашої мами — це не менше 24 років стажу).

/ /

Урядом ще 27 грудня 2022 року ухвалено постанову, згідно з якою продовжено автоматичне здійснення соціальних виплат, зокрема для осіб з інвалідністю. За інформацією департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА, нарахування державних соціальних допомог за січень та лютий 2023 року проведено в штатному режимі. Затримки з виплатами відбулись через особливості пріоритетності здійснення видатків казначейством (у першу чергу здійснюються видатки на національну безпеку та оборону).

За інформацією Мінсоцполітики, станом на сьогодні фінансування державних соцдопомог надійшло, тож усі одержувачі можуть розраховувати на їх виплату протягом тижня.

/ /

Для зміни способу виплати пенсії з пошти на банк необхідно надати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (у тому числі для організації виїзного прийому).

У разі смерті пенсіонера одержати недоотриману пенсію можуть члени його сім'ї, які були зареєстровані разом з пенсіонером на день його смерті за однією адресою. Заяву про виплату недоотриманої пенсії члени сім'ї померлого можуть подати протягом шести місяців від дати смерті. У разі звернення після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органів ПФУ додається ще свідоцтво про право на спадщину.

/ /

Так, у лютому ви отримаєте пільги — у грошовій формі, навіть якщо є заборгованість оплати житлово-комунальних послуг за грудень.